Започва обновяването на зоната около храм-паметника „Св. Ал. Невски“ и базиликата „Св. София“

От 2 юли започваме работата по обновяване на „Зона четири“ от центъра на София.

"Това е пространството, в което през годината традиционно се провеждат най-много събития от национално и градско значение, място, където са събрани много от символите на София като катедралният храм „Св. Александър Невски“, базиликата „Света София“, дала името на нашия град, паметникът на Васил Левски, на Незнайния войн, на Цар Освободител, градината пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Народното събрание. Обхватът на проекта включва много знакови обекти: градски градини, няколко централни улици и площади."

 Това каза днес при представяне началото на ремонтните дейности кметът на София Йорданка Фандъкова. Заместник-кметът по направление транспорт Евгени Крусев направи презентация на проекта. На представянето присъстваха кметовете на район „Средец“ и „Оборище“ – Мария Ачкова и Васил Цолов, ръководителят на проекта арх. Иво Пантелеев, представители на изпълнителя и надзора.

"Запазваме духа на София като възстановяваме и обновяваме тези пространства от лицето на града и освобождаваме повече пешеходни зони за хората" – каза също Фандъкова.

От 2 юли дейностите ще започнат с градината „Кристал“ и „Климент Охридски“, както и тротоари по ул. “Московска“ от ул. “Г. С. Раковски“ до ул. “Париж“. Ще бъде извършен ремонт на алеите в градините, на осветлението, което се подменя с енергоефективно. Предвиждаме допълнително озеленяване, засаждане на нови дървета.

Около храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще бъдат обновени тротоарните настилки и осветлението. Заедно с общото осветление на пространството ще направим и художествено осветление на храма „Света София“ и сградата на общината на ул. “Московска“.

Обновяваме тротоари, осветление и настилки по ул. “Оборище“ от бул. “Васил Левски“ до ул. “Г. С. Раковски“, ул. “Париж“ от бул. “Цар Освободител“ до ул. “Московска“, ул. “Дунав“ между ул. “Московска“ и площад "Александър Невски"; по ул. “Московска“ ще се подмени и топлопровод. Ще обновим и площада около паметника на Васил Левски и бул. “Васил Левски“ от паметника на Апостола до Ректората, като дейностите ще започнат след като приключи ремонта на бул. “Васил Левски“ от ул. “Граф Игнатиев“ до Ректората.

Други улици, по които ще се работи в "Зона четири", са: ул. “11-ти август“, ул. “Дунав“ между ул. “Московска“ и пл. "Ал. Невски", ул. “15-ти ноември“ между пл. "Народно събрание" и БАН.

В цялата зона ще бъдат подменени нови контейнери, разположени подземно. Предвиждаме поставянето на три зарядни станции за електромобили. Ще бъдат поставени и пет обществени тоалетни на три точки.

По проект работата ще се изпълнява поетапно и ще приключи през следващата година. Предвижда се също намаляване на местата за паркиране около храм-паметника „Св. Александър Невски“, а подходът към катедралата догодина ще бъде оформен като пешеходна зона. През 2019 г. се обновява и площад "Народно събрание".

Обновяването на "Зона 4" е част от изпълнението на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – София.

Общата стойност на проекта  е 46 078 473.32 лв. с ДДС, от които 35 037 844.89 лв. са финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, 6 183 149.11 лв. – национално финансиране и 4 857 479.32 лв. – собствено финансиране по проекта.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с продължителност 24 месеца и дата на приключване 16.02.2020 г.

Кметът Фандъкова също посочи, че сме заложили много сериозни изисквания за качество на работа и санкции при неизпълнение и неспазване на срокове по договор. На изпълнителя е задържана банкова гаранция, която е 3% от стойността на договора – 536 664 лв. При некачествено изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 894 хил. лв. При неспазване на срока се дължи над 178 хил. лв. за всеки просрочен ден.

От 1 юли започва ремонт на неремонтирания участък от релсовия път по бул. “България“, както и ремонт на бул. „Васил Левски“ от ул. “Граф Игнатиев“ до Ректората.

Презентация на проекта

Фотограф: Гео Калев

29.06.2018