Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Зона 2 от "Борисовата градина"

След завършилото през пролетта на 2018 г. почистване на пилотен участък (Зона 1*) на "Борисова градина" от опасни, сухи и гнили дървета покрай основните алеи, Столична община, чрез дирекция „Зелена система“ и със съдействието на експертите от Лесотехнически универистет – София, започва подготовка за извършване на дейности по почистване на Зона 2 (Обект 2, отдели 6-17 на лесопарк „Борисова градина“, находящ се между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Незабравка“).

Дейностите по почистване на Зона 2 ще бъдат извършвани на два етапа. В първия етап предстои маркиране на опасни, сухи и гнили дървета в лесопарковата част съгласно становище  на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори от 25.07.2017 г. Маркирането ще бъде извършено от специалисти към катедра „Лесовъдство“ на Лесотехнически университет.

Маркираните на втори етап дървета ще бъдат премахнати от Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Отпадъците ще бъдат извозени на Инсталацията за зелени отпадъци „Хан Богров“.

* Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.

02.09.2018