Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина

От днес започна маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина. Инициативата е част от дейностите, включени в кампанията 135 години „Княз-Борисова градина“ и е в резултат на решението на Комисията по околна среда към СОС, взето с единодушие на заседение в края на юли, когато беше приета Инвентаризацията и анализът на състоянието на дърветата в Борисовата градина, извършена от експерти на Лесотехническия университет в София.

Маркирането на опасните, сухи и гнили дървета ще обхване пилотен участък от лесопарковата част на Борисовата градина - карето между бул. „Драган Цанков“ и бул. „П.К. Яворов“ и главните алеи покрай стадион „Българска армия“ (вж. картата). То ще се извършва от експерти от Лесотехническия университет и за максимална защита ще се осъществява с лична и поименна марка.

"За нас е от особено значение да се подходи внимателно към всяко едно дърво, така че да сме сигурни на финала на маркирането, че всички набелязани дървета са точно тези, които трябва да бъдат и да не допуснем последващо премахване на здрави видове", това подчерта директорът на Дирекция "Зелена система" Димитър Данчев.

През месец септември маркирането предстои да бъде прието от междуинституционална комисия в разширен състав от експерти от Лесотехническия университет, БАН, Българско дружество за защита на птиците и др. Дърветата, за които има съгласие, ще бъдат премахнати.

След извършване на дейностите в пилотния обект, предстои публичен отчет на свършеното, преди да се продължи с последващи действия в следващи периметри от лесопарковата част на Борисова градина.

"В Борисовата градина гнездят около 15 вида птици, повечето от тях са пойни. Щастливи сме да имаме редки видове – като например и трите вида кълвачи. Цялата инициатива по премахването на опасните и дървета, е съобразена максимално с обитателите – от една страна действията са съобразени с периода на гнездене на птиците, от друга – обърнали сме се към специалисти – орнитолози, които ще бъдат включени и после в комисията по приемане на маркираните дървета, за да сме сигурни, че всичко ще е както го искаме. В допълнение към това искам да подчертая, че при маркирането ще бъдат оставяни и биотопни дървета, така че да запазим биоразнообразието и естествения достъп до храна на птиците", подчерта още Данчев.

 

22.08.2017