Започва приемът на документи за получаване на патронажна грижа по проект “Патронажна грижа + в община Столична"

Стартира предоставянето на патронажна услуга по проект “Патронажна грижа + в община Столична”. Услугата по проекта ще бъде безплатна за потребителите и е с продължителност от 12 месеца.  

От нея ще могат да се възползват хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., както и лица от други уязвими групи включително  поставени под карантина във връзка с COVID-19, както и лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Патронажната услуга по проекта е интегрирана здравносоциална услуга, в която  комплексно се извършват различни видове дейности за подкрепа на потребителя в дома му, общо до 2 часа дневно.

Освен почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги по проекта ще се предоставя и психологическа подкрепа и консултиране. Предвидена е възможност и за допълващи дейности: доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Закупуването и плащането на сметките става със средства на потребителите.

Желаещите да получат партонажна грижа могат да получат повече информация в работно време на следните телефони, в зависимост от района, в който живеят:

 • Район "Витоша" – моб. тел.: 0887 002 877
 • Район "Възраждане" – тел. 02 980 46 60; 02 981 43 64; 02 987 07 94
 • Район "Изгрев" – тел. 02 970 10 63
 • Район "Красно село" – тел. 02 895 11 03; моб. тел. 0884 005 393; моб. тел. 0882 301 162
 • Район "Младост" – тел. 02 906 76 14; 02 906 76 72
 • Район "Надежда" – тел. 02 495 11 72
 • Район "Оборище" – тел. 02 815 76 41; моб. тел. 0882 471 179;
 • Район "Овча купел" – моб. тел. 0884 804 740
 • Район "Панчарево" – моб. тел. 0882 541 653; 0889 402 532
 • Район "Средец" – моб. тел. 0885 326 269
 • Район "Триадица" – моб. тел. 0884 346 049; 0885 714 401
 • За останалите райони – тел. 02 803 59 12; 02 803 59 01 (обхваща районите "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Искър", "Красна поляна" и "Нови Искър").

Патронажната услуга е една от двете основни дейности по проекта. Втората основна дейност, чието изпълнение също стартира, е насочена към превенция разпространението на COVID-19 в 90-те столични социални услуги, които са делегирани от държавата дейности. За целта по проекта ще бъде нает неспециализиран персонал и ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства и дезинфекционни материали и препарати.

 

08.04.2021