Започва изпълнението на обработки срещу кърлежи и гризачи

От понеделник, 3 април, ще започнат първите годишни обработки срещу кърлежи и гризачи в столицата. Обработките се извършват върху зелени площи по график, включително паркове, градини, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита и гробищни паркове на територията на Столична община.
Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.
При получени сигнали от граждани (на Контактния център на Столична община) за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации, ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.
   
Обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия и сухо време.

31.03.2017