Започва изграждането на нова сграда на детска градина в район „Подуяне“

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изпълнението на ремонтните дейности на 177. ДГ „Лютиче“ и изграждането на втори корпус за 4 групи с физкултурен салон към детското заведение.  Столичният кмет посети обекта заедно с кмета на района Ева Митова и обсъди с изпълнителите и директора на детската градина Калина Кръстева сроковете и етапите на строителство. В момента се изгражда топлата връзка между двете сгради и започват изкопните работи за втория корпус. Съществуващата сграда се санира, ремонтира се покривът и се поставя топлоизолация, подменят се електрическите инсталации, както и водопроводът и канализацията. По време на строителните дейности ще бъде изграден и асансьор за осигуряване на достъпна среда. Очаква се цялостната реконструкция на съществуващата сграда  заедно с изграждането на новия корпус да приключат до края на 2022 година. По време на проверката на обекта кметът Фандъкова поиска строителят да ускори работата, за да  може сградите да бъдат изградени по-рано.  

Кметът на район „Подуяне“ Ева Митова е готова с проект за разкриване на  яслени групи в партерните етажи на блокове 5 и  17 в „Левски В“.  

В момента се изграждат  17 сгради на детски градини и предстои през юни да бъде въведена в експлоатация 30. ДГ в район „Изгрев“.    

 

 

09.06.2021