Започна засаждането на нови дървета покрай бул. "Цариградско шосе"

Ежегодно залесяваме на територията на Столичната община на общински горски терени между 50 и 100 декара

През 2017 г. в общинските горски територии, собственост на Столична община, ще бъдат залесени общо 53 дка. Те са в землищата на с. Железница, кв. "Суходол", с. Горни Богров, с. Кубратово, кв. "Челопечене", кв. "Враждебна" и с. Кривина. Ежегодно залесяваме на територията на Столичната община на общински горски терени между 50 и 100 декара. Тава каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която се включи в засаждането на явори в с.Железница заедно.

Предвиждаме също и засаждане на нови дървета на 70 улици и булеварди през годината. Голямото богатство на София са местата, в които има много и красиви дървета, посочи също кметът Фандъкова.

Покрай бул."Цариградско шосе" започна засаждане на 79 нови дървета в отсечката от ул. "Александър Жендов" до ул. "Антон Чехов". Те ще бъдат от вида Кълбовиден шестил (Acer platanoides Globosum) и Червенолистна джанка /Prunus cerasifera Nigra/.

Тези дървета, освен че са много красиви, са избрани така, че да са максимално устойчиви на климатичните условия. Със сигурност благодарение на тях един от основните входни булеварди ще придобие още по-зелен облик, коментира зам.-кметът по екология в Столична община Йоана Христова.

Във връзка с плановете на СО за повишаване на озеленяването в града, до края на 2017г. предстои засаждането на общо над 600 броя дървета.

05.04.2017