Започна засаждането на близо 200 дървета в новия линеен парк на София

Започна поетапното засаждане на дървесната растителност в новия линеен парк в центъра на София, който ще бъде обособен между пътните платна на бул. „Македония“. 182 дървета от вида липа, над 13 000 храсти и повече от 5000 цветя предстои да бъдат засадени в рамките на цялото пространство, като озеленяването е част от изпълнението на проекта за реконструкция на едно от най-натоварените трамвайни трасета в столицата – между ухо „Съдебна палата“ и ухо „Княжево“. Линейният парк ще обхване трасето на трамвая между "Руски паметник" и пл. „Македония“ и ще бъде оформен след завършване на цялостната модернизация на релсовия път. Идейният проект за парка е на френското архитектурно бюро „Вилмот Архитекти“.

В пространството между двете съществуващи и към момента локални платна предстои да бъдат обособени две пешеходни алеи, една велоалея и кътове за отдих. Самите релси на трамвая ще бъдат озеленени с над 1500 кв. м тревен чим, който ще завършва цялостната архитектурна композиция на пространството, превръщайки го в „зелен остров“ в самия център на града.

„Изпълнението на дейностите, свързани с реконструкцията на трамвайното трасе в този участък – от "Руски паметник" до пл. „Македония“ – са много важна част от целия проект за модернизация на трамвайното трасе, познато още като трасето на трамвай номер 5. Към момента строителните дейности се изпълняват спрямо предварителните планове. Съвсем скоро предстои да достигнем до етапа, който ще позволява да стартираме и с част от озеленителните мероприятия, така че – когато пролетта завършим тази част на строителния обект, линейният парк да бъде представен на гражданите в цялостен и „зелен“ вид.“ Това коментира зам.-кметът по строителството на Столична община инж. Ангел Джоргов.

Припомняме, че непосредствено преди откриването на строителната площадка по бул. „Македония“, 32 от дърветата там, които попадаха в обхвата на ремонта, бяха извадени със специализирана техника и преместени в Южния парк.

Реконструкцията на релсовия път и закупуването на нов подвижен състав (трамваи) по него, се реализират от Столична община по Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

13.11.2021