Започна строителството на детска ясла в с. Казичене

Започна строителството на нова детска ясла с 2 групи и физкултурен салон към Детска градина “Детелина” в с. Казичене.

 Обектът е част от тригодишната програма на кмета Йорданка Фандъкова за строителство на нови детски градини и ясли и се финансира от Столичната община.

 За изграждането на яслата има сключен договорът между район "Панчарево" и „Аргогруп Екзакт“ ООД. Изготвени и одобрени са идейната концепция и техническия инвестиционен проект, а контролът по изпълнението на обекта се осъществява от районната администрацаия.  

Фирмата изпълнител има 280 календарни дни да завърши строително-монтажните работи, да оборудва и обзаведе новия корпус  към целодневната детска градина “Детелина”.

 

В момента се изграждат 17 детски градини и ясли на територията на София.

11.10.2021