Започна ремонтът на ул. „Каменоделска“

Започнаха ремонтните дейности  на ул. „Каменоделска“. Обектът включва  реконструкция на трамваен релсов път и контактно-кабелната мрежа по ул. „Каменоделска” от кръстовището с бул. „К. Стоилов”до крайно трамвайно ухо „Орландовци”.

Общата  дължина на трамвайното трасе е 1.6 километра. По време на строителните дейности ще  се извърши  цялостна реконструкция на пътното платно, на тротоарите, ще се изгради ново осветление, ще се подмени 1 километър водопровод.

„Трамвайното трасе е изключително натоварено. Оттук минават 3 трамвайни линии. Участъкът от ул. „Каменоделска“ е в лошо състояние. Освен трамвайното трасе, което не е ремонтирано сериозно от  1986 година, ще се ремонтира пътят, уличното осветление, тротоарите. Цялата улица ще придобие един нов и много по-добър вид.“ Това каза в началото на строителните работи зам.-кметът  на Столичната община Дончо Барбалов.   

"Нашият основен приоритет е да работим така, че минимално да затрудним гражданите, които живеят в близост  или преминават по ул. „Каменоделска“. Молим за търпение и разбиране." Това каза Веселин Господинов, изпълнителен директор на фирмата изпълнител. Строителят се ангажира да работи в график, а реконструкцията да приключи в края на август – началото на септември в зависимост от атмосферните условия.    

Ремонтните дейности се  изпълняват по проект  „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 № от ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01 от 21.02.2018 г. Изпълнител на ремонтните дейности е "БГ Нова" АД, проектант е "Инжпроект" ООД, а надзорът се осъществява от  ДЗЗД „Обединение Нова София 2017“. Стойността на  договора е 8.2 милиона лева с ДДС.


 

20.03.2019