Започна подаването на декларации от фирмите за такса смет

250 столични фирми вече са пожелали през 2021 г. да плащат такса смет за имотите си според количеството отпадъци или в условията на пряко договаряне. Подаването на заявления – декларации започна от 1 октомври и продължава до 30 ноември 2020 г. От дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община, където приемат документите, предупреждават компаниите да не чакат последния момент, за да не става струпване на опашки в условията на епидемична обстановка.  

С декларация по чл. 23 от Наредбата за местните такси, фирмите и предприятията заявяват количествата отпадъци и съответно – брой съдове и честота на извозване, на базата на които ще им бъде определен размерът на такса битова смет за 2021 г. 

Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай също до 30 ноември 2020 г. трябва да се подаде молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси. 

Фирмите, които до края на ноември не са подали нито един от двата документа в Столична община, ще плащат такса битови отпадъци за 2021 г., определена изцяло на база отчетната стойност на недвижимия фирмен имот.

Образци на декларации за брой контейнери и молби за допускане на пряко договаряне могат да се изтеглят от сайта на Столична община –   https://www.sofia.bg/sample-documents

Документите се подават в дирекция "Икономика и търговска дейност" към Столична община на ул. "Оборище" № 44.

Повече подробности може да намерите на сайта на СО

 

08.10.2020