Започна почистването на критични речни участъци и дерета

С цел превенция от наводнения по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова започна почистването на критични речни участъци и дерета. Екипи на Аварийната дирекция на Столичната община извършват почистване от наноси по поречието на р. Владайска в участък близо до моста при манастира „Св. Мина“. В дейностите по почистване са се включили и доброволци от местното население.

Аварийните екипи на общината извършиха и превантивно почистване на всички шахти в участък от бул. “Европа“ в близост до промишлената зона в районите „Връбница“ и „Люлин“. Екипите направиха и дига с дължина около 250 м и съоръжение за отвеждане на води от полето с цел недопускане на разливи към пътните платна.

Към момента аварийно се почистват още 3 броя участъци от река Какач в районите „Връбница“ и „Надежда“. Предстои до края на февруари да започне почистване на участъци от отводнителни канали до населените места Мировяне, Житен и Доброславци, както и участъци от реките Крива река, Балшенска и Лозянски дол.

Предстои и почистване на речни участъци от Искър, Дървенишка, Уршак, както и дерета в районите „Витоша“, „Лозенец“ и др.

Приключи аварийното почистване за осигуряване на проводимостта на реки след наводненията на участъци от реките Суходолска, Янчовска, Студен кладенец, Габровница и др.

 

 

 

05.02.2021