Започна плановото почистване и на река Банишка в „Младост”

Няколко планови почиствания на реки в Столичната община започват през тази седмица. Рано днес стартира почистването на 80 метра от река Банишка в участък по 30 м преди и след мост на ул. „Филип Аврамов” в ж.к.  „Младост - 4”, район „Младост”.

В периода 27 март до 30 март ще се кастри храстовидна растителност и ще се премахват натрупани битови отпадъци от бреговете на река Владайска в участък от 20 м преди мост на бул. „Първа Българска армия” до 50 м след мост на ул. „Жак Дюкло”, некоригиран, район „Подуяне” – 950 м.

От утре - 28 март, започва почистването и на два отводнителни канала в с. Долни Богров: участък № 6 в с. Долни Богров с дължина 170 м от ул. „35” на северозапад, район „Кремиковци”, коригиран – 190 м; участък № 7 в с. Долни Богров, в имот № 22304.7952.127, район „Кремиковци”, коригиран – 615 м. От четвъртък, 30 март, стартира почистването и на река Какач в участъка от ж.п. линия София-Банкя до 50 м преди Метростанция „Обеля”, некоригиран, район „Връбница”, 1200 м.

28.03.2017