Започна изграждането на разширение и кръгово кръстовище на ул. “Витошки камбани“ при "Околовръстен път"

 

Днес, 17 март, започна изграждането на локалното платно при Южната дъга на "Околовръстен път", разширение и обособяване на кръгово кръстовище с ул. „Витошки камбани“. С пътния възел и разширението на "Околовръстен път" ще се разтовари засиленото движение в района, където има редица жилищни и бизнес сгради.

Предвижда се разширение и изграждане на ул. “Витошки камбани“ от локалното платно на "Околовръстен път" с дължина около 165 м. Улицата ще има изцяло нов габарит от 3 ленти за движение и нови тротоари. Проектът предвижда изграждане на ново отводняване, пътна настилка, джобове за спирките на градския транспорт и достъпна среда, както и улично осветление.

Кръговото кръстовище се реализира върху съществуващо четириклонно кръстовище между локалното платно на "Околовръстен път" и ул. „Витошки камбани“.

Обектът се финансира със средства от бюджета на Столична община в размер на 3.1 млн. лева.

 

17.03.2021