Започна изграждането на пътна връзка на ул. „Могилата“ с ул. “Сребърна“

Започна изграждането на пътна връзка на ул. „Могилата“ с ул. „Сребърна“. Там ще бъде направено ново улично платно с бетонови бордюри, нова тротоарна настилка и улично осветление. Асфалтовата настилка, която ще бъде поставена, е предвидена за тежко движение. Очаква се ремонтните дейности да приключат през месец август.

Продължава изпълнението на текущи пътни ремонти. На територията на града работят 45 екипа.

01.06.2018