Започна изграждането на Центъра за върхови постижения на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

"София заема 88% от сектора на информационните и комуникационни технологии. Икономиката, основана на технологиите и иновациите, гарантира развитието на града и привлича образовани и талантливи хора. Много е важно, че с проекта на Софийския университет за изграждане на Център за върхови постижения по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е подготвена и защитена в предходните години, ще се развие високотехнологична научна инфраструктура." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която присъства на обявяването на началото на строителството на Център за върхови постижения в областта на ИКТ към Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На събитието присъстваха и ректорът на Университета проф. дфн Анастас Герждиков и министърът на образованието проф. Николай Денков.

Центърът за върхови постижения ще се намира в кампус „Лозенец“ до Факултета по математика и информатика.

"С инвестиции като тази в изграждане на модерна научна инфраструктура потенциалът на София за привличане на млади хора, които да учат тук, и на големи компании, които да развиват дейност в града ни, става още по-голям" – каза също кметът Фандъкова.

Проектът получи подкрепа от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а партньори на Софийския университет са Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)”.

   

07.07.2021