Зам.-кметът на София Йоана Христова разговаря с еврокомисаря по Околна среда Кармену Вела

Зам.-кметът на Столична община Йоана Христова участва в работна среща с комисаря по Околна среда в ЕК Кармену Вела, посветена на мерките, които България предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух, след осъдителното решение на Европейския съд от април 2017 г. за страната. В рамките на срещата беше отчетен напредъкът и усилията на държавата и местните власти за ограничаване на проблема със завишените нива на фини прахови частици. Подобни срещи са изключително важни, тъй като на база оценката по напредъка ЕК ще прецени последващите действия спрямо България във връзка с евентуални финансови санкции по делото.

На срещата, водена от министъра на околната среда и водите Нено Димов, Христова запозна подробно комисаря и неговия екип с мерките, които Столична община предприема за намаляване и поддържане в норма на емисиите на фини прахови частици във въздуха на София. Тя акцентира върху действията, предприемани едновременно, както по посока намаляване на емисиите от транспорт и подобряване привлекателността на градския транспорт, така и тези, предприети в посока ограничаване на емисиите от битовото отопление.

Напомняме, че в последните няколко месеца, Столична община предприема различни мерки, насочени към двата основни емитера на фини прахови частици за Столицата – транспорт и битово отопление. Вече е готова системата за прогнозиране на замърсяването с обсег 48 часа, като в момента се финализира механизмът към нея, който ще регламентира конкретни действия при евентуални прогнозни превишения. След съгласуването му от СОС ще бъде разработено и представено пред обществеността онлайн приложение за максимална достъпност на информацията.

 

По отношение на транспорта, общината вече закупи и предостави на КАТ 7 газанализатора, които да повишат контрола над първоначалните технически прегледи при регистрация на автомобили. Работи се съвместно с компетентните институции както за затягане на контрола върху техническите прегледи в пунктовете, така и за въвеждане на стимули при закупуването на нискоемисионни или електрически автомобили. Успоредно с това Столична община  активно работи за повишаване на привлекателността на градския транспорт – пусната е поръчка за нови 120 автобуса на метан, предстои доставка на 13 нови трамвая, както и е обявена поръчка за закупуване на 20 електробуса. Внедрена е и система за интелигентен контрол на трафика на 180 кръстовища, както и интерактивна система за приоритизиране движението на градския транспорт в пиковите часове, така че да се намалят закъсненията на рейсовете и да се обезпечи спазването на графика.

По отношение на битовото горене, Столична община разработва различни комплексни мерки на местно ниво като успоредно инициира промени в националното законодателство, свързани както с повишаване на екологичните качества на горивата за отопление, така и за въвеждане на екологичен регламент в горивата за социално подпомагане.

Към момента СО вече е обявила поръчка за закупуване на 30 бр. екологични печки за подмяна на отоплителните системи в домакинства. Проектът е пилотен и ще обхване домакинства в район "Нови Искър". Желаещите да получат безплатни печки ще могат да кандидатстват в кметствата на района, а с приоритет при кандидатстването ще бъдат социалните критерии:  семейства с деца с увреждания, хора с ТЕЛК и т.н. Индикативната стойност на проекта е 60 000 лв. Целта е още в този отоплителен сезон печките да бъдат монтирани и въведени в употреба. Наред с това общината вече е възложила изпълнение и на детайлен анализ на домакинствата, които  потребяват битово отопление. Към него предстои да бъде разработен и подробен финансово-икономически анализ на възможния инструментариум за замяна на битовото отопление в конкретните домакинства. Данните ще бъдат използвани от екипа на Столична община за последващо разработване на конкретни проекти за финансиране по ОПОС. 

29.11.2017