Зам.-кметът на София Албена Атанасова участва в Първата национална среща на ръководителите на социални услуги

По случай Световния ден на социалната работа – 20 март, се проведе Първа национална среща на ръководителите на социални услуги.

Срещата премина в три дискусионни панела по следните теми: "Предизвикателства и визия за развитие на социалните услуги", с участието на г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика; "Социалните услуги – реалност и отговорности", с участието на г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и "Специфични въпроси и проблеми от практиката", с участието на ръководители на социални услуги и експерти в областта.

Всички присъстващи се обединиха около необходимостта от повече инвестиции в човешкия капитал – повишаване на трудовото възнаграждение и обществения престиж на социалния работник, овладяване на психическото напрежение, следствие от работата в рискова среда. Важна е необходимостта от непрекъсната професионална квалификация, както и възможностите за растеж на работното място на социалния работник.

Форумът се организира от Националния алианс за социална отговорност и Столична община с участието на Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане и се проведе с любезното домакинство на Общински културен институт, "Красно село".

19.03.2018