Зам.-кметът Кристиан Кръстев – с награда за последователна политика за повишаване безопасността на пътната инфраструктура

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ награди заместник-кмета на София по направление „Транспорт и градска мобилност“  Кристиан Кръстев за провеждането на последователна политика за повишаване безопасността на пътната инфраструктура на територията на Столична община в категория “Иновативен принос и въвеждане на добри практики, свързани с пътната безопасност“ за 2020 г., Наградата връчи Георги Тодоров, член на Управителния съвет на ББАПБ.

Като заместник-кмет, провежда последователна комплексна политика в духа на интегрирания подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежкo ранени за повишаване безопасността на пътната инфраструктура на територията на Столична община. Под негово ръководство са реализирани редица мерки за намаляване на пътния травматизъм и за подобряване на видимостта в зоните на кръстовищата, за подобряване на управлението и регулирането на движението с пътни знаци и сигнали. Специално внимание отделя за поддържане на пътната маркировка и търси решения за повишаване на бюджета за пътна безопасност.

С цел получаване на достоверна информация от гражданите по проблемите на пътната безопасност, той създава първата „виртуална приемна“ в държавната администрация и провежда он-лайн разговори с граждани, относно проблемите на движението и инфраструктурата на територията на Столична община.

15.03.2021