Зам.-кметът Йоана Христова участва в конференцията "Дневният ред на енергийното развитие на региона – приоритети, технологии, пазари"

Заместник-кметът по екология на Столична община Йоана Христова участва в осмата регионална енергийна конференция "Дневният ред на енергийното развитие на региона – приоритети, технологии, пазари". Пред участниците в петия дискусионен панел тя представи темата: „Интегриран подход за опазване чистотата на въздуха и повишаване на енергийната ефективност в Столична община".

Христова изтъкна, че чистотата на въздуха е хоризонтална тема, върху която отражение имат различни секторни политики – социална, икономическа, транспортна, енергийна и др. За периода 2017 – 2018 г. СО е направила инвестиции за подобряване на енергийна ефективност в размер на 19 773 030 лв. Инвестирано е в над 70 общински сгради, сред които 28 училища, 18 детски градини, 9 административни сгради и др. През 2018 година са подменени над 2200 осветителни тела по основни улици и булеварди и е подменено осветлението в 3 парка с 243 LED осветителни тела. “Това са част от мерки, които подобряват не само енергийната ефективност, но и пряко влияят на чистотата на атмосферния въздух на столицатa“ – обобщи заместник-кметът по екология.  

Форумът беше открит от енергийния министър Теменужка Петкова. В него участваха представители на държавната администрация, на европейски институции и неправителствени организации и експерти от страната и чужбина.

17.05.2019