Зам.-кметът Йоана Христова ще договаря финансиране за енергийна ефективност по Норвежкия фонд

Зам.-кметът по екология Йоана Христова заминава на работно посещение в норвежката столица Осло, за да участва в  договарянето на партньорства в областта на програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, организирана от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб.
Целта на посещението е установяване на партньорства за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на „Европейското икономическо пространство“ и Норвежката програма 2014 – 2020 в областта на „Енергийната ефективност и енергийната сигурност“, за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкият департамент за водни ресурси и енергийни източници.
Темите, които предстои да бъдат обхванати в рамките на срещите, са свързани с използване на геотермална енергия, подобряване на енергийната ефективност за изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия; рехабилитация и модернизация на улично осветление и мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.
Събитието се финансира по линия на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по Фонда за двустранни отношения, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

16.10.2017