Зам.-кметът Евгени Крусев провери ремонтните дейности на бул. „Овча купел“
Ремонтът на бул. „Овча купел“ започна в края на юли. Отсечката от  ул. „Коломан” до бул. „Цар Борис III” и е с дължина 400 метра. Въведена е временна организация на движението. Към момента са  извършват строително-монтажни дейности от южната страна на булеварда. Фрезован е старият асфалт в едното платно,  полагат нови бетонови бордюри по тротоарите. Демонтирана е старата релсова конструкция  и се полагат нови релси като до момента са изпълнени 45% от дейностите по изграждането на трамвайния релсов път. Предстои подмяна на старата контактно - кабелна мрежа. При полагането на релсовия път се използва нова технология - конструкцията е безнаставова с улейни релси върху стоманобетонова плоча и с монтирани шумо и виброизолационни елементи, която гарантира намаляване на шума и вибрациите при преминаване на трамваите. Уличното осветление е обновено.
Предстои рехабилитация и преасфалтиране на пътните платна и тротоарите. 
Ще се извърши почистване на оттоците и продухване на съединителните връзки. Предвижда се понижаване на тротоарите в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки изпълнени с тактилни плочи, в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Капаците и решетките на инженерната инфраструктура в пътното платно и тротоарите се подменят с нови непропадащи, самонивелиращи и заключващи се. Ще бъде положена нова пътна маркировка и сигнализация.
09.08.2017