Зам.-кметът Евгени Крусев приветства участниците във форум за градска мобилност към EUROCITIES

 От 15 до 17 март 2017 г., Лисабон, Португалия е домакин на конференция за градска мобилност, под надслов „Нова парадигма за мобилността – да изградим град за всички“. София взима активно участие като председател на първата за годината среща на Форума за Мобилност към EUROCITIES.
Заместник-кметът на София Евгени Крусев приветства участниците, експерти от над 100 големи европейски градове. Форумът представя добри практики по устойчива градска мобилност и има за цел да насочи вниманието към информираността и предизвикателствата на местно ниво. В програмата на срещата са сформирани работни групи, фокусирани върху автономните и електрически превозни средства, универсална достъпност, споделени и обслужени от приложения мобилни услуги, нови тенденции в градската мобилност.
До момента основното внимание на проведените срещи бе фокусирано върху подобряване на цялата транспортна инфраструктура, както и възможностите за създаване на по-добра достъпност. По време на семинарите представители от всички участващи във Форума градове се запознаха с успешни практики от Копенхаген, Ротердам и Стокхолм, както и с плана за устойчива градска мобилност на Лисабон. Градът домакин показа иновативни подходи за подобряване на градската среда - увеличаване на велосипедните и пешеходни зони за сметка на пространството за автомобилния трафик, трансформирани открити паркинги в центъра на града в пешеходни зони.
Програмата на Лисабон за подобряване и разрастване на електрическата мобилност е показател, че София също е на прав път и поставените амбициозни цели пред нашата столица са постижими. Всички те значимо подобряват градската среда и превръщат града в едно по-достъпно и удобно място за всички негови жители и гости.
През оставащите дни предстои да бъдат обсъдени добрите практики в областта на споделените мобилни услуги, последните тенденции в развитието на градския транспорт, както и бъдещето на безпилотните автомобили. Представители на Гьотеборг ще запознаят аудиторията с техния най-голям пилотен проект за автономни автомобили в света - "Drive me". Предстои да се проведат и работни сесии по темите – „Интелигентна и свързана мобилност“, „Сигурно и активно пътуване“, „Достъпни градове“.

16.03.2017