Зам.-кметът Дончо Барбалов се срещна днес с Ивайло Матеев, изпълнителен директор – Операции на ОББ


Зам.-кметът Дончо Барбалов се срещна днес с Ивайло Матеев, изпълнителен директор – Операции на ОББ. По време на срещата бе обсъдено решението на Столичната община да ограничи достъпа на ОББ до данъчните масиви на общината.

Двамата уточниха, че екипът на банката своевременно ще промени потребителския си интерфейс, за да отговaря на  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Към момента клиентите на банката могат да продължат да плащат своите данъци и такси с платежно нареждане.

20.08.2021