Зам.-кметът Дончо Барбалов провери изграждането на ул. ”Филип Кутев”

Заместник-кметът на София Дончо Барбалов заедно с кмета на район „Лозенец” Любомир Дреков провериха разширението на улица "Филип Кутев" в участъка от "Черни връх" до ул. "Сребърна".

Изграден е водопровод ф250 полиетилен висока плътност с дължина 440 м. Положени са 19 км тръбни мрежи.

Изграден е северният тротоар с широчина 4,50 м и южният тротоар с широчина 1,50 м на ул. „Филип Кутев“ с унипаваж.

Положена е асфалтова настилка с битумизиран трошен камък, биндер и плътен асфалтобетон.

Днес на 11 май се полага последен износващ слой асфалт в участъка до ул. "Атанас Дуков". Довършват се тротоарите и ще се положи пътна маркировка и сигнализация.

"Предвижда се при подходящи метеорологични условия движението да бъде пуснато към 24 май" – каза Дончо Барбалов.

Зам.-кметът Барбалов информира също, че в центъра се спира ремонтът по ул. ”6-ти септември” и ул. ”Шишман”. Необходимо е „Топлофикация” да извърши ремонт на топлопровод, за което се извършва избор на изпълнител. Топлопреносната мрежа, която попада в зоната на двете улици, е от 70-те години на миналия век.

Със заповед на гл. архитект на София Здравко Здравков инвестиционният проект с обект: "Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства  в Централната градска част на гр. София" – Зона 2 се разделя на обособени части, като се спазват условията на ЗУТ. 

Обособените части са:

1. ул. "Граф Игнатиев" с прилежащите ѝ пл. "Гарибалди", пл. "Славейков" и пл. "Патриарх Евтимий" (Попа)

2. ул. "Солунска", в участъка от ул. "Граф Игнатиев" до бул. "Витоша"

3. ул. "Паренсов", от ул. "6 септември" до ул. "Шишман"

4. Градината пред храма "Св. Седмочисленици"

5. ул. "Шишман", от ул. "Граф Игнатиев" до пл. "Народно събрание"

6. ул. "6 септември", от ул. "Граф Игнатиев" до ул. "Аксаков".

Причина за разделянето на проекта на части са писма на "Топлофикация – София" ЕАД и "Софийска вода" АД за необходимост от подмяна на колектор и реконструкция на топлопреносната мрежа, както и подмяна на ВиК мрежата по ул. "Шишман" и ул. "6 септември".

11.05.2019