Заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”

 
 


Заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”
 

На 19.09.2022 г. от 11:00 часа в залата на ул. „Париж“ № 1 Столична община организира заключителна пресконференция по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”.

В рамките на проекта, стартирал през 2020 г., 30 етажни собствености бяха подготвени за енергийно обновяване на техните сгради. По време на 8 Информационни срещи и 16 Дни на отворените врати, организирани по проекта, бяха достигнати над 100 представители на многофамилни сгради. Те бяха консултирани и получиха безвъзмездно организационна и техническа подкрепа за обновяване на техните домове.

Проект SHEERENOV обхвана районите на Столична община: „Илинден“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, е финансиран по Програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“ и се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Повече за проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu

15.09.2022