Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства в отсечка на ул. „Леге“

От 9.30 часа на 14 декември до приключване на церемонията се осигурява паркирането на автобусите, превозващи участниците в събитието на бул. „Цар Освободител“ до сградата на Народното събрание.

От 9.30 часа до 12.30 часа на 14 декември се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.

Промяната в организацията на движение се налага във връзка с връчване на акредитивни писма на Президента на Република България.

13.12.2017