Забранява се престоят и паркирането в отсечка на ул. „Родопска песен“

От 15.00 часа до 20.00 часа на 17 ноември се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства извън местата в режим „служебен абонамент“ на ул. „Родопска песен“ между ул. „Невестина скала“ и ул. „Лелинска чука“ – 7 паркоместа.

Промяната в организацията на движение се налага във връзка със заснемане на рекламен клип.

17.11.2017