Забранява се престоят и паркирането на ППС на бул. "Проф. Фритьоф Нансен“ от 17:00 часа на 2 април до 10:30 часа на 5 април

От 17:00 часа на 2 април до 10:30 часа на 5 април се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на служебните автомобили, обслужващи изборния процес, както следва: на паркинга на бул. „Проф. Фритьоф Нансен“ над транспортния подлез на НДК – 10 десет паркоместа, и на бул. „Проф. Фритьоф Нансен" пред сградата на район „Лозенец" – 2 паркоместа.

02.04.2021