Забранява се временно престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Народно събрание“


От 8.00 до 18.00 часа на 16 март се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Народно събрание“ извън местата „служебен абонамент“.

Промяната се налага във връзка със събитие в зоната. 

15.03.2019