Забранява се влизането на пътни превозни средства в участък на ул. „Хан Крум“

Във връзка със  строителни дейности на ул. „Хан Крум“ за времето от 12.05. до 23.05. се забранява влизането, престоят и паркирането на превозни средства на ул. „Хан Крум“ между ул. „Преспа“ и ул. Шишман“.

11.05.2021