Забранява се паркирането в участък на ул. "Генерал Гурко“

От 17.00 до 22.00 часа на 21.03.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието) на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I”, от страната на бившата телефонна палата – 8 (осем) паркоместа.

Промяната в организацията на движение се прави във връзка с провеждане на културно мероприятие в зоната.

15.03.2019