Забранява се левият завой на кръстовището на „Ал. Малинов“ с ул. „Анна Ахматова“

 

С цел подобряване на пътната безопасност, както и на пропускателната способност на бул. „Ал. Малинов“ при кръстовището с ул. „Анна Ахматова“ и облекчаването на трафика в района, от 15 декември се въвежда промяна в организацията на движение в кръстовището. Промяната  предвижда забрана на лявия завой от бул. „Ал. Малинов“ към ул. „Анна Ахматова“ за транспортните потоци, движещи се в  посока бул. „Цариградско шосе“.

Проучванията, които извършихме, показват, че „натовареността“ на описания по-горе ляв завой е от порядъка на 60 – 90 МПС/ч. – за пиковите часове на денонощието. Алтернативни маршрути за левия завой са:

  • Ляв завой на кръстовището на бул. “Ал. Малинов“ и бул. “А. Сахаров“ и десен завой към ул. “Димитър Доспевски“;
  • Достигане и използване на пътен възел на бул. “Ал. Малинов“ и бул. “Цариградско шосе“, за извършване на обратен завой и последваща маневра десен завой към ул. “Анна Ахматова“.

Основна причина за забраната на левия завой обаче е анализът, който извършихме на пътната безопасност в кръстовището, както и статистиката на Пътна полиция за  пътни инциденти, настъпили в кръстовището. Според експертите левият завой към ул. “Анна Ахматова“ в западно направление се явява конфликтна и опасна маневра, като към момента се извършва „след пропускане на насрещно движещите се автомобили“, съгласно ЗДвП. Статистиката на пътна полиция показва, че за последните 5 години са констатирани над 60 ПТП в рамките на кръстовището, при които имаме 9 ранени участници в движението. Огромна част от настъпили ПТП са в следствие неправилна преценка и/или нарушение на ЗДвП при извършването на въпросния ляв завой.

С новата организация на движение се  цели подобряване на транспортното обслужване в района, намаляване на задръжките в рамките на кръстовището и значително намаляване на транспортния травматизъм.

02.12.2021