За учебната 2021/22 година ще бъдат обявени с 1330 повече места за децата в яслена и първа градинска група в сравнение с 2020 година

На 29 март 2021 г. предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2021/22 година в общинските детски градини, самостоятелните детски ясли и подготвителните групи в училищата на територията на Столична община.

Общият брой на свободните места е приблизително 13 000.

863 места повече са обявени за първа градинска група, 467 повече са местата за деца в яслена възраст спрямо предходната година.

След обявяването на свободните места е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране, което ще се проведе на 14 май 2021 година под граждански контрол (онлайн).

В периода от 29 март до 7 май родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат желаните от тях детски градини.

За приема в детски ясли, детски градини и подготвителните групи в училищата от тази кампания се въвежда и нов критерий, свързан с постоянния/настоящ адрес на един от родителите (за яслена и първа градинска групи) и на детето (за втора, трета и четвърта група в детските градини и подготвителните групи в училищата). Адресът е обвързан с определени срокове (през последните над 3 години, от 1 до 3 години и до 1 година), като с най-голям брой точки се ползва постоянният адрес през последните над 3 години – 4 точки.

 

29.03.2021