XXII Туристически празник за ученици от столичните училища

Във връзка с влошените метеорологични условия XXII Туристически празник и поход за ученици «Момина скала“, ПП „Витоша“, ще се състои на 27 юни 2018 година.

Прогнозата за силни валежи с гръмотевични бури за първоначално определената дата, 15 юни 2018 г., възпрепятства провеждането както на туристически поход, така и на спортните активности, планирани за осъществяване на поляната при х. „Момина скала“.

Туристическият форум е насочен към ученици от 8. до 12. клас и ще се реализира по маршрут: от кв. "Княжево" до хижа “Момина скала” в Природен парк "Витоша".

Сборен пункт – кв. “Княжево”, последна спирка на трамвай № 5, с начален час   08:30 часа на 27.06.2018 г.

Официално откриване на празника на хижа „Момина скала” – 12:00 часа.

Закриване и тръгване в посока кв. “Княжево”, последна спирка на трамвай № 5, 15:00 часа.

По преценка на директорите се допуска включването на ученици в спортните активности, превозени с автобус до хижа „Момина скала“. Разходите не се поемат от дирекция ПИСТ.

Заявки за участие се подават в срок до 22 юни 2018 г. по електронен път на e-mail: n.gerova@sofia.bg.

За включване в инициативата следва да бъде представен списък на учениците с две имена, клас и ръководител, заверен с подпис и печат от директора, без представяне на лични данни (сканиран).

За информация: Надежда Герова, мл. експерт в дирекция ПИСТ, тел. 02/9810651; 0896847451.

Като организатор дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще осигури:

•          туристически водачи от Български туристически съюз;

•          организация и провеждане на забавни спортни активности;

•          медицинско обезпечаване на събитието;

•          сандвичи и вода за участниците.

 

1. Писмо покана до кмет на район и директор на училище
2. Регламент и указания

 

21.05.2018