WiFi4EU схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители


Име на проекта: WiFi4EU схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители

Програма: Механизъм за свързване на Европа

Стойност: 42 950 лв.

БФП: 24 950 лв.

Съфинансиране: 18 000 лв.

Период на изпълнение: юли 2019 г. – юни 2022 г.

Цел: Чрез инициативата WiFi4EU  да се насърчи безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Инициативата дава възможност на общините да кандидатстват за ваучери на стойност 15 000 евро. Ваучерите трябва да бъдат използвани за инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени места, където все още няма точки за достъп до безжичен интернет. 

Кратко описание:

Проектът включва осигуряване на безжично оборудване и интернет покритие на пешеходната зона на бул. Витоша, парковото пространство около Националния дворец на културата и Моста на влюбените над бул. България.

11.08.2022