Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2017 г. за Програма 7 „Външна и вътрешна мобилност” (Направление 3: „Културни диалози”)
В изпълнение на Решение № 580/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, Столична община чрез Дирекция „Култура” обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност” (Направление 3: „Културни диалози”).
   
Срок за подаване на проектите: 9 април – 9 май 2017 г.
   
Проектните предложения се подават по електронен път на https://kultura.sofia.bg/home.html. Не се приемат документи подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.
   
Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност“
   
Програмата е насочена към подкрепа на мобилност на културни оператори (организации и физически лица) за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и извън страната, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални международни партньорства, развитие и разширяване на културните продукти и на публиките. Съфинансират се разходи само за транспорт. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.
   
Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.
   
Срок за реализация на проектите – от 1 юли 2017 г. до 15 декември 2017 г.
30.03.2017