Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за кабинети, предназначени за амбулатории за извънболнична помощ

„Втора мнопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД гр. София 1202, 6ул. „Христо Ботев” № 120, oбявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, предназначени за амбулатории за извънболнична помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения:

A. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.00 кв.м., втори етаж, южно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 55.80 лв. без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.30 кв. м., втори етаж, южно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 56.92 лв. без включен ДДС;

B. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.70 кв. м., втори етаж, южно изложение, с първоначална наемна цена в размер на 58.40 лв. без включен ДДС.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС се превежда по банкова сметка на „Втора МБАЛ-София” ЕАД: 
       Банка: „Алфа Банк” АД,
       BIC CRBA BGSF,
       IBAN BG72 CRBA 9898 1230 0196 77

Цена на конкурсната документация е 20.00 (двадесет) лева без включен ДДС.

Конкурсната документация се получава от деловодство на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, от 03.05.2016 г. до 16.05.2016 г. след заплащане на цената и на каса на „Втора МБАЛ - София” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 18.05.2016 г. от 14.00 часа в сградата на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.
27.04.2016