"Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в приземния етаж в сградата на болницата
“Втора МБАЛ – София” ЕАД,
гр. София, бул “Христо Ботев” 120, тел. 02/ 9158500,
 

обявява конкурс за отдаване под наем на:

Помещение с обща площ от около 168 /сто шестдесет и осхгм/ кв. м, находящи се в приземния етаж в сградата на болницата;

Срок за наемане: 3 год.;
Начална конкурсна цена: 320 лв./месец, депозит за участие: 320 лв.;
Конкурсна документация: 20 лева, която се получава след закупуване от касата на “Втора МБАЛ София” ЕАД;
Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка на тел.: 915 8360;
Краеи срок за подаване на предложения: 14 дни след публикуване на обявата;
Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията;
Обектът задължително се използва като детска кухня;

Помещение, с площ от около 95 /деветдесет и пет/ кв.м. находящ се на приземния етаж от сградата на болницата;

Срок за наемане: 3 год.;
Начална конкурсна цена: 550 лв./месец; депозит за участие: 550 лв.;
Конкурсна документация: 20 лева, която се получава след закупуване от касата на “Втора МБАЛ – София” ЕАД;
Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заяика на тел.: 915 8360;
Краен срок за подаване на предложения: 14 дни след публикулане на обявата;
Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията;
Обектът задължително се използва като заведение за хранене.

15.05.2010