Столична община изпълнява мерки за подобряване на качеството на въздуха


С решението на Софийския градски съд от 8.11.2021 г. по колективния иск срещу Столична община за превишение на нормите на фини прахови частици, Съдът признава част от исканията на жалбоподателите, а в друга част изцяло ги отхвърля, потвърждавайки предприетите от общината действия за подобряване на качеството на въздуха.

Съдът отхвърля изцяло твърденията на жалбоподателите, че от 2017 г. до момента Столична община е бездействала и не е приет Оперативен план с мерки за намаляване на рисковете от превишения на нормите за качество на въздуха. С решението на Съда се отхвърля и твърдението, че Столична община не е изпълнявала задължението си да информира обществеността относно качеството на атмосферния въздух. Съдът отхвърля и твърдението, че Програмата за управление на качеството на въздуха на атмосферния въздух на Столична община не отговаря на законовите изисквания. Отхвърлено е и твърдението, че от 2017 г. до момента общината е бездействала и не е предприела ефективни мерки и действия за опазване на качеството на въздуха за нормите на ФПЧ 2,5. В частта, в която са приети исканията на жалбоподателите, Столична община вече е предприела описаните от Съда мерки. На първо място, по отношение на искането за въвеждане на стимули за незамърсяващи методи на отопление, Столична община от няколко години изпълнява първата и най-голяма Програма за безплатна подмяна на стари печки на дърва и въглища на домакинствата с екологични форми на отопление. Само до края на тази година Столична община ще монтира над 1100 екологични уреда за отопление, които заменят стари замърсяващи печки. Програмата, финансирана с европейски средства, продължава и през следващата година.

На второ място, в посочения в съдебното решение срок Столична община реализира най-мащабната Програма за модернизация на градския транспорт. В периода е пусната в експлоатация Третата линия на метрото, обновени са 90% от автобусите на градския транспорт с нови ЕВРО6 и се реализира Програма за закупуване на електробуси (над 60 вече са доставени в София).

В последната година Столична община изпълни и постановеното в решението на Съда искане за изграждане на нови буферни паркинги. Вече работят 3 нови паркинга по Третата метролиния, както е един допълнителен по Първа линия. Столичен общински съвет одобри и Програма за изграждане на етажни паркинги в кварталите, като в процес на одобрение са три проекта в „Надежда“, „Студентски“ и „Слатина“. Столична община изпълнява и специална Програма за облагородяване на „кални точки“ в кварталите, като през тази година са реновирани 48 такива места.  

Столична община завършва и проекта и Наредба за въвеждане на зони с ниски емисии, за което с решението на Съда се постановява 6-месечен срок. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух срокът за приемането ѝ е януари 2022 г. Столична община е готова с въвеждането на две нискоемисионни зони, които са и технически обезпечени.

Вследствие на предприетите мерки от страна на общината в последните 3 години няма превишение на средногодишната концентрация на ФПЧ10.

09.11.2021