Всичките 194 детски градини и 24 ясли на територията на Столична община отвориха врати днес

26 200 деца са посетили днес детските заведения, като това е малко под 60% от капацитета им. Родителите, които  желаят  да задържат децата си вкъщи, имат право да го направят, като отсъствията се извиняват по служебен път. 

От днес учениците от 1. до 4. клас провеждат заниманията си в класните стаи. 175 общински училища са отворени от днес за най-малките ученици.  

04.01.2021