Всички показатели за качество на питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, са в норма

Всички показатели за качеството на питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, са в норма по данни от лабораторните изследвания на “Софийска вода” АД. Категорично не отговаря на истината разпространяваното анонимно съобщение в социалните мрежи, в което се твърди, че водата на София е с нарушено качество.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова поиска от дружеството “Софийска вода” АД да публикува данните от лабораторните изследвания, които се правят при денонощния мониторинг на водата.

Всеки сигнал, който бъде получен, се предава за изследване в Лабораторно-изследователския комплекс на „Софийска вода“, който следи качеството на водата по целия ѝ път от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“ до доставянето на потребителите. Допълнителни проби от различни точки от водопреносната мрежа ще бъдат изследвани по всички показатели за допълнително спокойствие на гражданите на София.

Столична община сигнализира компетентните институции за установяване на източника на анонимното невярно твърдение.

 
20.05.2018