Всяка десета организация или предприятие в София е предприятие на творческата икономика

Изследване потвърждава София като национален център на културните и творчески индустрии

На 5 декември в Американския център на Столична библиотека беше представено изследването: "София – град на творческата икономика", резултат от съвместeн проект на Обсерватория по икономика на културата и Столична община.

Целта на изследването е чрез анализа на културните ресурси да се стимулира ефективното и ефикасно управление на Стратегията за култура на Столична община, както и Стратегията „София – творчески град на киното”.  В настоящия контекст понятието „култура” излиза извън класическия аспект – създава се понятие за културата в културен, социален, символен и икономически аспект. Ето защо, цел на това проучване е да се докаже приноса на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града.

- Осемдесетте години на 20. век дават първите признаци за промяна на традиционния икономически поглед към изкуствата и културните индустрии – от субсидирани сектори към сектори – фактор за устойчиво развитие и икономически растеж – до днешното разбиране за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм като сектори с уникална природа (на културните дейности), даващи възможност за развитие на специфични инвестиционни и бизнес модели и социокултурни политики.

- Конструкцията „Творчески индустрии“ е един от тези нови подходи, които промениха традиционния унил бюджетен поглед към културата и доказаха не просто икономически растеж, а динамика, с която нито един друг сектор в постиндустриалните икономики не може да се сравни – те се превърнаха в „мотор“ и стимулатор не само на национално, но и на европейско ниво.

- Първа крачка към всички тези постижения е изследването, което показва какво притежава един град или национална икономика. С настоящото изследване София се присъедини към Лондон, Берлин, Виена – градове, изградили културните си политики и стратегии за развитие на основа картографиране на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.

- Данните от изследването очертават София като национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции – показват нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2015 г., както и концентрация между 50% до 99% в София. Така например всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати  разкриват един сектор много по-устойчив на икономически дисбаланси от голяма част от секторите в българската икономика, сектор, който продължава да дава оптимистични цифри, важни  за цялостното градско развитие и икономиката на София  и основание да наречем София – град на творческата икономика.

- Изследването “София – град на творческата икономика” и резултатите, които показват сериозен икономически растеж на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, са и основа за национални политики и програми.

Резултатите от изследването „София – град на творческата икономика“ бяха представени от д-р Диана Андреева в ефира на bTV Radio часове преди да бъдат оповестени на дискусия за перспективите пред културната индустрия, провела се на 5 декември в Американския център на Столична библиотека. 

Акцентите от изследването чуйте в интервюто на Светослав Николов с д-р Диана Андреева.

http://btvradio.bg/article/za-grada/kulturnata-industrija-v-sofija-generira-godishno-blizo-2-miliarda-leva.html

07.12.2018