Временно въвеждане на ограничено паркиране

Във връзка със заснемането на филм ще бъде забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) за дните:

- от 20:00 часа на 25.09.2019 г. до 20:00 часа на 26.09.2019 г. на бул. „Проф. Александър Станишев“ между ул. „Арх. Лазар Парашкеванов“ и ул. „Тодор Николов“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- от 20:00 часа на 26.09.2019 г. до 20:00 часа на 27.09.2019 г. на ул. „Иглика“ между ул. „Капитан Андреев“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 20 (двадесет– паркоместа;

- от 20:00 часа на 26.09.2019 г. до 20;00 часа на 27.09.2019 г. на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- от 20:00 часа на 26.09.2019 г. до 20:00 часа на 27.09.2019 г. на ул. „Будапеща“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ – 20 (двадесет) паркоместа.

25.09.2019