Временно се затварят за движение участъци от ул. „11-ти август“ и „Дунав“

От 18 март до 18 април се  забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, както следва: по ул. „11-ти август“ в участъка от ул. „Московска“ до пл. "Св. Ал. Невски“ и по ул. "Дунав“ в участъка от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“.

В участъка на ул. „11-ти август“ предстои ремонт на паважната настилка, а по ул. „Дунав“ ще бъде премахната  асфалтовата настилка и ще бъде подреден паваж. И по двете улици ще бъде изградено осветление.

Обектът е част от проекта за „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централната градска част на София – Зона 4“. 

15.03.2019