Временно се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I“

От 08:00 часа до приключване на мероприятието  на 22.10.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

21.10.2020