Временно се забранява престоят и паркирането на ул. „Рачо Димчев“

От 11:00 часа до 18:00 часа на 14 януари се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. "Рачо Димчев“ – 20 паркоместа. 

От 13:30 часа до 18:00 часа на 14 януари се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР. 

Промяната в организацията на движение се налага във връзка със събитие в Дома на Европа.

10.01.2020