Временно се забранява паркирането в отсечка на ул. "Петко Каравелов"

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип  и извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

От 18:00 часа на 22.10.2020 г. до 06:30 часа на 23.10.2020 г. на ул. „Петко Каравелов“ между ул. „Забърде“ и ул. "Д-р Стефан Сарафов“ – 6 (шест) паркоместа.

От 06:30 до 18:00 часа на 23.10.2020 г. на ул. „Петко Каравелов“ между ул. „Забърдо“ и ул. "Д-р Стефан Сарафов“  – 14 (четиринадесет) паркоместа.

20.10.2020