Временно се забранява паркирането и престоят на пл. „Княз Александър I“

 

От 08:00 до 16:00 часа  на 14.01.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. "Княз Александър I“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

От 10:00 до 15:00 часа на 14.01.2020 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“, само при небходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

Промяната в организацията на движение се налага във връзка с организирано мероприятие. 

10.01.2020