Временно се стеснява за движение участък от бул. „Д-р Г. М. Димитров”

Във връзка със строително монтажни работи за топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в район „Изгрев“, ул. „157“ се въвеждат следните промени в организацията на движение:

От 18.02.2020 г. до 03.03.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по крайната дясна пътна лента на бул. „Д-р Г. М. Димитров” между ул. „157“ и ул. „Проф. Х. Попйорданов“ в посока ул. „Никола Габровски“.

17.02.2020